Archibase

Rekreační areál Jižní Čechy

místo: Jižní Čechy
fáze: architektonická studie 2021
Inspirovali jsme se polohou místa na okraji obce. Naším návrhem chceme umístit jednotlivé objekty v rámci přechodového území účelových zahrad mezi volnou krajinou a urbanizovaným vesnickým osídlením tak, jak to bylo v dobách minulých běžné. Ideovým východiskem pro návrh je podoba hospodářské usedlosti v ovocném sadu. Současnou nezastavěnou louku navrhujeme osázet ovocným sadem a v očekávaném místě, nejblíže u příjezdové cesty, vystavět areál obytných domů, které jsou seskupeny tak, aby vytvářely podobu usedlosti – hospodářského dvorce v krajině ohraničeného vizuálně prostupnou hranicí – oplocením v podobě dřevěného ohradníku. Dva základní urbanistické principy návrhu – sad a usedlost – jsme dále rozvedli soudobou architektonickou formou se zřejmými odkazy k řemeslné tradici minulosti v ověřených detailech.